mandag 30. mai 2011

Jeg vet en deilig have...

...midt i Mandal. Andorsenhaven ligg ved Andorsengården, ein karakteristisk bygård frå 1801 der Mandal Folkebibliotek og Mandal Bymuseum held hus. Hagen er restaurert tilbake til fordums prakt med utforming og planteval som i 1912. Hageselskapet Mandal Hagelag fekk hagekulturprisen 2010 for arbeidet med hagen. Mandal Byselskap og Parkvesenet i Mandal Kommune har også teke del i arbeidet.

Og berre eit steinkast unna ligg Skriverhaven og ventar på eit liknande tiltak...Her er eit klipp frå opninga i 2010

Ingen kommentarer: